akkerrand

Akkerrand; Bron: Wikimedia Commons; Foto en copyright: Luc Viatour, http://www.lucnix.be, GFDL
Een bloemrijke akkerrand

Op het randje

Een strook met wilde bloeiende planten rondom de akker kan erg nuttig zijn voor de bescherming van het gewas tegen ziekten en plagen. In zo’n akkerrand kunnen natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld insecteneters, prima gedijen. Zo helpen ze bij de biologische bestrijding van ziekten en plagen. Dit bespaart de boer tijd en geld doordat hij minder hoeft te spuiten. Van de andere kant wordt de te bebouwen oppervlakte van de akker kleiner en kan de opbrengst minder zijn. Kosten en baten tegen elkaar afzetten dus.

Maar ook andere afwegingen spelen mee. Er komen minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het milieu. De waterkwaliteit in een gebied kan een stuk opknappen, zo blijkt uit onderzoek. Het landschap wordt afwisselender. En er komen veel meer verschillende dier- en plantensoorten voor, een toename van de biodiversiteit dus. Die biodiversiteit vindt ook het ministerie van LNV belangrijk. Om haar “akkerrand-beleid” te stimuleren kunnen boeren subsidie krijgen. In 2009 heeft de EU besloten dat Nederland hiervoor 30 miljoen euro krijgt.

Lees meer over onderzoek naar akkerrandbeheer.