Bijensterfte

          Een bij. Bron: Wikimedia Commons, GFDL

Een bij, van groot belang voor de voedselvoorziening

Het verschijnsel dat een heel bijenvolk opeens op mysterieuze wijze verdwijnt bestaat al lang. Vroeger werd dit de verdwijnziekte genoemd.
De laatste jaren neemt de bijensterfte alarmerend toe. En dat blijft niet zonder gevolgen. Bijen zijn namelijk onmisbaar voor de bestuiving van bloemen en zodoende voor 35% van de voedselvoorziening van mens en dier. Wat is de oorzaak van deze mysterieuze bijensterfte? Volgens wetenschappers gaat het om een combinatie van factoren, die elkaar versterken:

1. biologische vijanden en ziekten van de bij
2. bestrijdingsmiddelen
3. minder gevarieerd dieet

1. Er bestaan verschillende bijenziekten, maar de varroamijt is wel de belangrijkste. Varroamijten zijn parasieten die leven van de haemolymphe van de bij ("bijenbloed"). Ze vormen al heel lang een ware plaag in de bijenhouderij. Maar er zijn ook nieuwe bedreigingen, zoals de kleine bijenkastkever.

2. Gewasbeschermingsmiddelen, die in de landbouw gebruikt worden om schadelijke insecten te bestrijden, worden tegenwoordig vaak genoemd als boosdoener. Recent onderzoek bevestigt dat deze insecticiden voor bijen en hommels giftig zijn: het tast het oriëntatievermogen van de insecten aan. De Tweede Kamer en de Europese Commissie stellen regelmatig vragen over het gebruik van deze neonicotinoïden.

3. Net als mensen hebben ook bijen een gevarieerd dieet nodig. Het is dus belangrijk dat ze stuifmeel van verschillende bloemsoorten kunnen verzamelen. Als er minder variatie in bijenvoedsel is, zullen er ook minder bijen zijn. Om deze hypothese te onderzoeken gaan wetenschappers musea afstoffen op zoek naar stuifmeel. Zo hopen ze een vergelijking te kunnen maken tussen voedselplanten toen en nu.


Een stekelige kwestie

Wespenangel. Bron: Wikipedia.Foto:GFDL.     
Mede door de uitzendingen van Zembla ('Moord op de honingbij') laait de discussie weer op:
Zijn insecticiden de belangrijkste oorzaak voor bijensterfte of speelt er nog meer?
 
Meer achtergrondinfo is te vinden in:
'Het mysterie van de bijensterfte'  en in het Dossier Bijensterfte.

Bekijk ook eens de film Silence of the bees.

En wat kan je zelf doen om bijensterfte tegen te gaan?
Ga aan de slag met de tips van de bijenstichting.

 
Goed nieuws
Gelukkig is het niet alleen ellende voor de bijen. Er is ook goed nieuws te melden. Bijvoorbeeld uit Amsterdam, waar steeds meer wilde bijensoorten voorkomen in de stad. En Nederlandse imkers melden dat de wintersterfte weer daalt.

<< Terug