geintegreerde-gewasbescherming

Geïntegreerde bestrijding

Een combinatie van biologische en chemische bestrijding, aangevuld met allerlei cultuurmaatregelen. Dat is geïntegreerde bestrijding van plantenziekten.

Nuttige insecten worden gespaard door moderne chemische bestrijdingsmiddelen. Foto: Rob Flynn, USDA, ARS; Public Domain; Bron: www.ars.usda.gov.
Nuttige insecten worden gespaard door moderne bestrijdingsmiddelen. Hierdoor is uiteindelijk weer minder chemische bestrijding nodig. Foto: R. Flynn. Public Domain.

Doodt de vijanden, spaar de vrienden

De middelen die tegenwoordig ontwikkeld worden zijn zeer specifiek. Ze doden de plaagorganismen wel maar sparen zo veel mogelijk de natuurlijke vijanden. Ze zijn minder schadelijk voor de mens en de natuur.

Het is in de geïntegreerde teelt belangrijk om de biologische bestrijders, die van nature voorkomen of die uitgezet worden, te vriend te houden. Een voorbeeld van een cultuurmaatregel waarbij een gunstig klimaat wordt getroffen voor biologische bestrijders, is het maken van speciale akkerranden rondom de gewassen.

Kenmerkend voor geïntegreerde teelt is dat chemische middelen niet gebruikt worden als allerlaatste redmiddel (waarbij veel middel nodig zou zijn), maar dat er vaak in een vroeg stadium een lage dosis van een zeer specifiek middel gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is het ontsmetten van zaad of plantgoed, waardoor een teelt gezond kan beginnen.

Geïntegreerde appels en peren

Hoe werkt dat in de praktijk? In onderstaand filmpje kun je een kijkje nemen op een fruitteelt bedrijf:

Biologisch waar het kan, chemisch waar het moet

Dat is het motto bij geïntegreerde bestrijding. Om te zorgen dat de gewasbescherming op een milieuvriendelijke manier gebeurt, komen er steeds meer ‘groene gewasbeschermingsmiddelen’. Deze middelen zorgen ervoor dat een plant weerbaarder wordt en dat ziekteverwekkers op een natuurlijke manier onder de duim gehouden worden. Iedereen, van agrarisch ondernemer tot staatssecretaris en van consument tot fabrikant, wil vergroenen. Maar de praktijk blijkt soms lastig. Lees meer>>
Ook voor groene middelen geldt dat je ze alleen mag gebruiken als ze getest zijn en wettelijk zijn toegestaan. De regelgeving rond groene middelen is nog volop in ontwikkeling. Lees meer>>

Knoflook verjaagt niet alleen vampiers. Je kunt het ook gebruiken om plantenwortels te beschermen tegen nematoden. Foto: Rüdiger Wölk, Münster.

Green Deal

Om de toelating van groene middelen te versnellen is het samenwerkingsproject Green Deal opgericht. Een van de resultaten is het toestaan van Nemguard DE. Dit groene middel bevat een knoflookextract. De organische zwavelverbindingen die vrijkomen beschermen winterpenen en wortels tegen aaltjes (nematoden).

Feromoonvallen

Bij geïntegreerde gewasbescherming is het van belang goed in de gaten te houden welke en hoeveel insecten er in het gewas rondvliegen. Om dit te monitoren kan een teler gebruik maken van een feromoonval.  Het sexferomoon van een vrouwtjesinsect lokt de mannetjes van dezelfde insectensoort in de val. Meer hierover in het profielwerkstuk Daar zit een luchtje aan…