engerlingen

[CONCEPT? -Jeroen]

Engerlingen bestrijden.

Normaal gesproken mag grasland in het najaar niet geploegd worden omdat er anders teveel meststoffen in het grondwater komen. Maar nu maakt de minister van Landbouw een uitzondering. Door het omploegen zullen de engerlingen verhongeren en kan er in het voorjaar weer veilig gezaaid worden.
Menig gazon, wei of voetbalveld heeft last van engerlingen.

foto meikever
verwijzingen sites
recept meikever soep
biol bestrijding parasitaire aaltkjes