hyfen

De groei van hyfen (‘schimmeldraden’) van de schimmelachtige Oömycoot Phytophthora infestans.

Versnelde microscopische opname van de groei van hyfen (schimmeldraden) van Phytophthora infestans (aardappelziekte).
Opname: M. Latijnhouwers, copyright WUR.