schimmeleters

Schimmeletende aaltjes

Om schimmelcellen kapot te kunnnen maken hebben sommige soorten, net als aaltjes die planten eten, een stekel of stylet.

Tylencholaimellus striatus. Hans Helder; copyright Laboratorium voor Nematologie, Wageningen Universiteit.
Tylencolaimellus striatus. Schimmel-etend aaltje met in zijn mond een stylet.

 

<< Terug naar aaltjes