Prijs voor pws over temperatuur en koolwitjes

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur in Nederland. Welke invloed kan dit hebben op het ecosysteem, zoals planten en insecten? Vwo-leerling Isabella heeft in haar profielwerkstuk onderzocht of een hogere temperatuur invloed heeft op de groei en ontwikkeling van rupsen van het groot koolwitje (Pieris brassicae). Thuis heeft zij de rupsen en vlinders aan verschillende temperaturen blootgesteld. Haar experiment toont aan dat het groot koolwitje sneller groeit bij een hogere temperatuur.
Voor haar PWS heeft zij een KNAW-onderwijsprijs gekregen!

 

Pop van het groot koolwitje. Als de temperatuur hoger is dan zal een rups sneller groeien en eerder gaan verpoppen (foto: Hans van Pelt).

Verstoring
De snellere ontwikkeling van rupsen en vlinders bij hogere temperaturen, kan grote invloed hebben op allerlei processen in de natuur en op andere planten en dieren. Denk aan de interactie met natuurlijke vijanden of de beschikbaarheid van voedsel. Uitleg aan de hand van een voorbeeld vind je hier>>

PWS
Ook interesse in een profielwerkstuk over rupsen en vlinders?
Bekijk dan onze pws-pagina om een idee op te doen.