valsemeeldauw-biologie

Algemeen Belang Symptomen Biologie Ziektecyclus Bestrijding Referenties

Bijzonderheden van deze ziekteverwekker

De valse meeldauwschimmels zijn geen echte schimmels (uit het Rijk Fungi), maar worden ingedeeld bij een heel ander Rijk, de Chromista. Daarbinnen behoren ze tot de Oömycoten (de eischimmels), die uiterlijk veel op schimmels lijken, en in hun groei ook veel met hen gemeen hebben. Ook de bekende Phytophthora-soorten (aardappelziekte) horen tot deze Oömycoten. De valse meeldauwen horen tot de orde van de Peronosporales, waarbinnen diverse genera zijn, zoals Bremia, Peronospora  en Plasmopara.Kenmerkend zijn de aseksuele sporen die m.b.v. zweepharen kunnen zwemmen, de zogenaamde zoösporen, en de seksuele sporen, de oösporen. De schimmeldraden (‘hyfen’) hebben niet op regelmatige afstand tussenschotten (zogenaamd ‘ongesepteerd mycelium’).

Er zal onder ziektecyclus verder worden ingegaan op de ziekteverwekker Plasmopara viticola, de veroorzaker van de valse meeldauw op druif. De biologie van andere valse meeldauwen zal globaal hetzelfde zijn, maar kan in details afwijken. De belangrijkste verschillen zijn onderaan weergegeven. Naast normale namen van structuren zijn ook de wetenschappelijke namen gegeven, omdat die in internationale literatuur vaak gebruikt worden.