vlek2c

Close-up

Haustorien van echte meeldauw (Erysiphe graminis) in cellen van veldbeemdgras (Poa pratensis). Foto: George Barron; Copyright George Barron.                            ?

De meeldauwschimmel eet van de plant door voorzichtig de plant binnen te dringen met bolvormige structuren met ‘vingers’. Met deze zogenaamde haustoriën kan hij voedingsstoffen opnemen uit de plantencel. Die vingers zijn voor oppervlaktevergroting. De schimmel gaat dus voorzichtig te werk en zal, terwijl hij zichzelf zo snel mogelijk verspreidt, zijn gastheer zo lang mogelijk in leven proberen te houden. Dat moet ook wel, want dit soort schimmels kan niet leven op afgestorven planten. Ze worden obligate parasieten genoemd.

<< Terug naar de vorige vlek