Nederlandstalige informatie

Links                                                            Rechts

Hieronder staan links naar Nederlandstalige websites over plantenziekten en gewasbescherming.

Plantenziekten en Plantgezondheid

 • GroenKennisnet  Een uitgebreide website met actuele informatie over de groene sector.
 • Cahier Plantgezondheid  (BWM) – Informatief boekje met veel foto’s en verhalen
  – met bijbehorend online Dossier Plantgezondheid
 • KNPV  Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging
 • Beeldenbank  Grote verzameling foto’s en informatie over plantenziekten en -plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden. Zoeken is mogelijk op gewas en op aantaster.
 • CropLife  Chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen
 • Artemis  Biologische middelen en biostimulanten
 • Ziekten en plagen  Overzicht en beslisboom met ziekten en plagen in suikerbieten (IRS)(ook als app te downloaden).
 • NAK   Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.
 • NVWA  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit bewaakt o.a. de gezondheid van planten.
 • Kennisakker  Info over teelt, ziekten, plagen en onkruiden van akkerbouwgewassen.
 • En natuurlijk bij de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Universiteit Amsterdam

SeedValley

Insecten

Nematoden

 • Plantenparasitaire aaltjes Informatie over enkele veel voorkomende nematoden die planten parasiteren.
 • Aaltjesschema  Interactief programma om de schade en de vermeerdering of afname van nematoden tijdens een teelt vast te stellen.
 • Slug invaders  Profielwerkstuk over nematoden als biologische bestrijders.

Onkruiden

 • Planten herkennen – diverse apps
 • Vampierplanten (pdf) Deze bodysnatchers bedreigen de voedselproductie in Afrika

Schimmels, bacteriën en virussen

Paddestoelen, mycorrhiza’s en korstmossen

Biologie in het algemeen

 • Kennislink  Artikelen, dossiers en nieuws.
 • Bioplek  Biologiesite voor het voortgezet onderwijs
 • SoortenBank  Informatie over duizenden dieren, planten en paddenstoelen in Nederland
 • Biodoen  Biologiewebsite
 • NIBI Veel informatie voor biologie onderwijs
  bijvoorbeeld de lessenserie Leven in de kas, met oa info over biologische gewasbescherming en veredeling.
 • Alles over DNA  Website over … de naam zegt het al.
 • Biologische Landbouw  Compleet dossier over biologische landbouw.

Feromonen

 • Feromonen  Diverse links behorend bij profielwerkstuk “Daar zit een luchtje aan…”

Microscopie

 • Microscoop-expert  Website van een bedrijf met uitleg over microscopen en een groot aantal interessante links.

Biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen

 • Ctgb De instantie die de toelating van gewasbeschermingsmiddelen regelt in Nederland.
 • Croplife  Branchevereniging van de Nederlandse agrochemische industrie. CropLife NL behartigt de belangen van bedrijven die chemische (en biologische) gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.
 • Artemis  Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van bedrijven in onderzoek, productie en verkoop van biologische bestrijders/bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten in Nederland.

Nederlandse en Belgische bedrijven die gespecialiseerd zijn in biologische bestrijding:

Startpagina’s

Veel informatie bij elkaar over instanties en bedrijven:

Linkpagina’s

Eveneens veel informatie bij elkaar over instanties en bedrijven


Naar Engelstalige websites >>