anders

Je behoort tot een andere groep

Deze website is speciaal bedoeld om aan scholieren te laten zien hoe interessant zaken als plantenziekten, resistenties en biologische bestrijding kunnen zijn. Andere bezoekers zijn uiteraard ook welkom. We willen een mix bieden van nieuws, wetenschap en praktijkproblemen. Naast een boel informatie is er ook aandacht voor studiekeuze en werkstukken; zaken die vooral voor scholieren van belang zijn.

Kijk rustig rond. Mis je iets? Mail naar redactie@plantenziektekunde.nl.

<< Home