bacteriebelang

Zonder bacteriën is er geen groei mogelijk!

Bacteriën hebben een slechte reputatie: ze veroorzaken ziekten en bederf. Maar die slechte naam is toch niet helemaal terecht. Zonder bacteriën zou er namelijk geen leven mogelijk zijn op aarde. Ze spelen, net als schimmels, een belangrijke rol in het afbreken van dood organisch materiaal (mineralisatie). De voedingsstoffen uit dit materiaal komen zo weer beschikbaar voor planten. Planten kunnen zelf door fotosynthese koolstofverbindingen maken (suikers, cellulose, hout), maar overige stoffen moeten ze in opgeloste vorm uit de grond halen. Zonder mineralisatie door bacteriën zou het dode materiaal zich ophopen en zou er geen nieuwe plantengroei mogelijk zijn. Ze zijn onmisbaar voor de koolstof-, stikstof- en zwavelkringlopen op aarde. Bovendien kunnen sommige bacteriesoorten stikstof uit de atmosfeer (N2) binden en omvormen tot NH3. Dit kunnen vrijlevende bacteriën zijn (zoals Azotobacter) of bacteriën die in symbiose leven met planten, zoals Rhizobium en Frankia.

Verder zijn bacteriën belangrijk vanwege hun rol in talloze fermentatieprocessen in de productie van voedsel (yoghurt, kaas, azijn) en voer (kuilvoer), in de industriële productie van alcohol en insuline en in het saneren van grond die vervuild is met giftige stoffen.
Eigenlijk zijn ze zo slecht nog niet, die bacteriën!

Bacteria rule the place

Als je bedenkt hoeveel bacteriën er zijn, dan sla je steil achterover: in 1 gram grond kunnen wel honderd miljoen bacteriën zitten! Ze zijn natuurlijk klein, maar per hectare grond is er ongeveer 100-4000 kilo levende bacteriën aanwezig. In de lucht zitten vaak bacteriesporen (cellen met een iets dikkere celwand). Ze zitten vaak vast aan stofdeeltjes, dus hoe meer stof, hoe meer bacteriën. In water kunnen wel 10 miljoen sporen per ml zitten, vooral als het vervuild is. En steek je tong eens uit; kijk eens op je vel! Je ziet ze niet, maar daar wonen ze wel. Dat hoort zo. Ze doen daar meestal erg nuttig werk.

<< Terug naar bacteriën