RNA tegen eikenprocessierups

Een team studenten heeft een internationale prijs gewonnen met het idee om de eikenprocessierups (EPR, in het Engels OPC) te bestrijden met behulp van silencing RNA (si RNA). Hoe werkt dat? Het wordt uitgelegd in deze video:

Het voordeel van si RNA is dat deze methode heel specifiek de eikenprocessierups aanpakt. Andere vlinders en insecten hebben dus geen last van het middel. Dit voorjaar wordt het onderzoek aan project Oakshield voortgezet.

Lees meer>>

Heel erg precies

Alleen ‘groene vingers hebben’ is al lang niet meer genoeg om het als agrarisch ondernemer te redden. Er komt steeds meer techniek kijken op een modern boerenbedrijf. Bekend zijn gps gestuurde machines, maar er worden veel meer slimme systemen ontwikkeld. Zo zijn er wiedrobots die zelfstandig onkruid kunnen verwijderen uit het gewas. En high tech spuittechnieken waardoor er veel minder drift plaatsvindt (drift is het uitwaaien van middelen).

Precisielandbouw
Planten kunnen tegenwoordig op maat water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat de plant onder optimale omstandigheden groeit. Maar ook zijn er op deze manier minder grondstoffen en middelen nodig. Het is dus ook nog eens goedkoper èn beter voor het milieu.

Bekijk wat er allemaal al mogelijk is met precisielandbouw>>

 

Wat eten we vandaag? En morgen?

Wat eten we vandaag?
Een simpele vraag, met voor ons meestal een eenvoudig antwoord. Maar is het zo vanzelfsprekend?
Want hoe voeden we de wereld op een eerlijke, duurzame en gezonde manier? Het is nu al lastig, dus hoe moet dat wanneer de wereldbevolking in 2050 stijgt naar 10 miljard?

Leerlingen gaan hierover op 3 maart in gesprek met experts tijdens de finale van het Wageningen Youth Institute. Leerlingen kunnen zich nog tot 15 februari 9.00 uur aanmelden om mee te doen met de finale.

Binnenkort gaat ook de aanmelding open voor leerlingen die in 2021/2022 door het Wageningen Youth Institute begeleid willen worden bij hun PWS.

 

Ook bioplastic heeft effect op bodemleven

Biologisch afbreekbaar plastic over een akker (foto: YouTube). Het is helaas niet de oplossing voor plasticvervuiling.

Landbouwplastic kan gebruikt worden om de groeiomstandigheden voor een gewas te verbeteren. Het onderdrukt bijvoorbeeld onkruidgroei. Maar na verloop van tijd kan de grond vervuild raken met kleine plasticdeeltjes. In proeven werd gevonden dat de aanwezigheid van deze microplastics in de bodem ervoor zorgt dat de groei en ontwikkeling van tarweplanten achterblijft. Dit negatieve effect was bij afbreekbaar landbouwplastic groter dan bij het traditionele plastic.

Waarom groeien de planten slechter?
Door de plasticdeeltjes in de bodem verandert de bacteriegemeenschap rond de plantenwortels sterk. Ook de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van de bodem verandert. Dit alles zorgt ervoor dat de planten slechter groeien. Het kan ook gevolgen hebben voor de gevoeligheid van de planten voor plantenziekten. De rhizosfeer (= alle schimmels en bacteriën rondom de wortels) speelt namelijk een belangrijke rol bij de weerstand van een plant tegen ziekten en plagen.

Wil je meer weten over micro-organismen die planten beschermen?
Neem dan een kijkje op Yakult voor planten.