Workshop / Docentendag

We geven regelmatig een Workshop (rupsenpracticum) of een Docentendag over plantenziekten.

Tijdens een Docentendag staan o.a. bijscholing, experiment, quiz en lesmateriaal op het programma.
Doelgroep: Docenten en TOA’s Biologie /NLT.
Uitgebreide informatie vindt u hieronder.
Voor vragen en/of aanmelding stuurt u een mail naar onze redactie.

Plantenziekten in de les

Plantenziekten en –plagen zijn erg leuk om in de les te behandelen omdat ze zo veelzijdig zijn. Om te beginnen is er de strijd tussen de plant en zijn belager. Dit kan een virus zijn, maar ook een bacterie, schimmel, insect of slak. Vaak is er nog een derde partij bij betrokken. Bijvoorbeeld een insect, dat een plantenvirus overbrengt van een zieke naar een gezonde plant (vector) of een sluipwesp die parasiteert op de plantbelager (natuurlijke vijand). En ook de mens speelt vaak een rol (gewasbescherming, gentech, economie).

Practicumproefje tijdens NIBI-dag. Foto: Jan-Kees Goud.

Weetjes en experimenten

Er zijn genoeg interessante en actuele onderwerpen om u over bij te praten. Ook nodigen we soms een expert uit die iets vertelt over zijn of haar onderzoek aan plantenziekten. We doen samen een practicumproefje dat ook door u in de klas uit te voeren is.

Lesmateriaal

Hoe is deze informatie te gebruiken in uw onderwijs? Daarvan bent u zelf de expert. Ons doel is dat de informatie die wij u aanreiken echt een plekje vindt in de lessen. Samen met u willen we hiermee tijdens de workshop al aan de slag. Aan het eind van de dag gaat u naar huis terug vol nieuwe lesideeën en met actueel, veelzijdig lesmateriaal dat direct te gebruiken is.

Agenda

We staan regelmatig met een stand of workshop op NVON- of NIBI- dagen.

Neem alvast een kijkje op onze pagina met lesmaterialen.
Meer informatie? Stuur een bericht naar onze redactie.