gentechwatvindjezelf

Wat vind JIJ van gentech?

Als je zelf een mening wilt vormen over gentech, zoek dan eens op internet naar:
– voor – en nadelen van gentech
– verschillende meningen en argumenten
Of vraag eens rond in je omgeving.

Ontwerp: Doriet Willemen

Voorbeelden uit de praktijk

Om het concreet te maken kun je je eerst beperken tot één geval, bijvoorbeeld:

Speciaal voor scholen is er ook veel informatie, inclusief lespakketten, beschikbaar in het dossier Nieuwe Technieken Plantenveredeling.

<< Naar Gentech