Daar zit een exotisch luchtje aan

Een plant die aangevreten wordt, scheidt geurstoffen af en ‘roept’ zo om hulp. Wanneer er bijvoorbeeld een rups aan een blad van een plant vreet, dan produceert die plant een geurmengsel dat sluipwespen lokt. De sluipwesp pakt vervolgens de rups aan. Wanneer de plant belaagd wordt door slakken of bladluizen, maakt de plant weer een ander geurtje aan om andere hulptroepen in te schakelen.

Aleiodes indiscretus sluipwesp die zijn eitjes legt in een rups van de 'plakker' (Lymantria dispar). Foto: Scott Bauer, ARS, USDA; Public Domain.
Een sluipwesp legt haar eitjes legt in een rups. Foto: Scott Bauer, ARS, USDA.

Waarnemen zonder zintuigen
Hoewel planten geen zintuigen hebben zoals wij, kunnen ze dus toch hun aanvallers herkennen. Maar dat niet alleen. Ze geven deze informatie via hun geurstoffen ook nog eens door aan anderen.

Exotisch ruikt anders
Onderzoekers hebben nu ontdekt dat planten anders reageren op exotische aanvallers. Stel dat een rups, die van oorsprong hier niet voorkomt, begint te knagen aan een inheemse plantensoort. De ‘Hollandse’ plant produceert dan een ander geurmengsel dan wanneer een ‘Hollandse’ rups aan diezelfde plant zou knagen. Het is voor de plant te hopen dat er ook sluipwespen in de buurt zijn die reageren op het ‘exotische geurtje’….

Hulp!!
Doordat planten de vijanden van hun vijanden te hulp roepen, beschermen ze niet alleen zichzelf, maar ontstaat er ook een natuurlijk evenwicht. Door de komst van uitheemse schadelijke insecten kan dit evenwicht (tijdelijk) verstoord raken en is er kans dat er een plaag ontstaat.