Rijst met iets extra’s

Zaterdag is het Wereldvoedseldag. Een goed moment om eens na te denken over hoe we iedereen op onze aardbol van voldoende en gezond eten kunnen voorzien. Ook als plantenonderzoeker kun je hier een steentje aan bijdragen. Hoe dan?
Op het moment gaat gemiddeld 35% van de oogst verloren door plantenziekten. Deze verliezen kun je verkleinen door bijvoorbeeld planten te ontwikkelen die resistent zijn tegen de plantbelagers. Of door een andere methode van gewasbescherming toe te passen.
Er is ook nog een andere insteek mogelijk om het wereldvoedselprobleem op te lossen: veredeling van planten tot extra voedzame gewassen. Een mooi voorbeeld hiervan is rijst met extra foliumzuur. Hierdoor krijgen mensen in ontwikkelingslanden toch genoeg belangrijke voedingsstoffen binnen. De onderzoeker uit Gent legt in de video uit hoe het werkt: