Plantendokter

Plantendokter

Aleiodes indiscretus sluipwesp die zijn eitjes legt in een rups van de 'plakker' (Lymantria dispar). Foto: Scott Bauer, ARS, USDA; Public Domain.
Een sluipwesp legt haar eitjes in een rups en helpt zo bij de bescherming van de plant tegen rupsenvraat.

Is een plantenziektekundige een plantendokter?
Soms. In het geval dat een plant of een gewas iets mankeert en de plantenziektekundige een diagnose stelt en een geneeswijze adviseert wel. Samen met de boer of tuinder proberen ze dan de beste oplossing te vinden om de plantbelagers te tegen te gaan. Dit kan plaatsvinden door middel van teeltmaatregelen, chemische bestrijding of biologische bestrijding. De toediening van een eventuele bestrijdingsmethode gebeurt in het algemeen door de teler of eigenaar van de plant zelf.

Maar de nadruk van het werk van de plantenziektekundige ligt meestal op de langere termijn in plaats van op de genezing van de plant in kwestie. Belangrijk hiervoor is bijvoorbeeld het onderzoek naar de levenswijze van de ziekteverwekker, onderzoek naar de factoren die van belang zijn voor de opbouw van de epidemie en daarmee samenhangend het onderzoek naar voorkómen en bestrijden van de ziekte.