Drone voor zieke planten

Een drone met infraroodcamera zoekt naar zieke planten. Bron: Hogeschool Inholland
Een drone met infraroodcamera zoekt naar zieke planten. Bron: Hogeschool Inholland

William, Bram, Chris en Lucien zijn vier studenten van Hogeschool Inholland uit Delft. Ze hebben een drone ontwikkeld waarmee je kunt speuren naar zieke planten. Dat is handig in de grote tuinbouwkassen in het Westland (of ergens anders natuurlijk).

De drone is uitgerust met een infraroodcamera. Deze camera registreert in korte tijd het infraroodspectrum bij alle planten in de kas en herkent op die manier de planten die ziek zijn.

Het infraroodspectrum van zieke planten wijkt namelijk af van dat van gezonde planten. Deze afwijking begint al een paar dagen voordat de zieke planten duidelijke vlekken, verwelking of andere symptomen laten zien. De drone bespaart een teler veel tijd. Bovendien kun je al in een vroeg stadium maatregelen nemen, waardoor verspreiding van de ziekte door de kas voorkomen wordt.

Met hun vondst hebben de jongens al verschillende nominaties en een prijs gewonnen.
Een ander interessant idee: De stressmeter voor planten