Podcast – Red de Lente!

Luister ook naar de podcastserie Red de Lente! Hierin aandacht voor alle aspecten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen worden ingezet tegen plantenziekten om een goede oogst te krijgen. Maar ze kunnen ook ongewenste effecten hebben, bijvoorbeeld op de gezondheid van mens en milieu.

Gewasbeschermingsmiddelen: Vloek of zegen?
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geleid tot meer voedselzekerheid en goedkoper voedsel. Maar Tegelijkertijd brengt het risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Waar worden de restanten van middelen tegenwoordig teruggevonden? Hoe komt de toelating van de middelen tot stand? Welke alternatieve manieren van bestrijding zijn er, zoals de inzet van sluipwesp als natuurlijke vijand? En hoe lastig is het voor boeren als zij deze alternatieven willen inzetten?

In de podcast wordt ook naar de toekomst gekeken: wat kan iedereen bijdragen, inclusief de luisteraar?

Silent Spring
De naam van de podcast is gebaseerd op het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ (Nederlandse titel: Dode Lente).  De Amerikaanse biologe Rachel Carson beschreef in dit boek (1962) de desastreuze effecten van deze middelen op mens en milieu. Het leverde veel discussie op en vormde de start van de milieubeweging. Waar staan we nu, 60 jaar later?

Meer over  Podcast Red de Lente!