Podcast – Red de Lente!

Er is een nieuwe podcast uitgekomen met aandacht voor bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten. De eerste aflevering is al te beluisteren!
Bestrijdingsmiddelen: vloek of zegen?
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft geleid tot goedkoop voedsel en voedselzekerheid. Tegelijkertijd brengt het risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Waar worden de restanten van middelen tegenwoordig teruggevonden? Hoe komt de toelating van de middelen tot stand? Welke alternatieve manieren van bestrijding zijn er, zoals de inzet van de sluipwesp als natuurlijke vijand? En hoe lastig is het voor boeren als zij deze alternatieven willen inzetten?

In de podcast komen de verschillende kanten allemaal aan bod. En er wordt naar de toekomst gekeken: wat kan iedereen bijdragen om de lente te redden, inclusief de luisteraar?

Red de Lente!
De naam van de podcast is gebaseerd op het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ (Nederlandse titel: Dode Lente).  De Amerikaanse biologe Rachel Carson beschreef in dit boek (1962) voor het eerst de desastreuze effecten van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. Het leverde veel discussie op en vormde de start van de milieubeweging. Waar staan we nu, 60 jaar later?

Meer over Podcast Red de Lente!