Erop of eronder

Elk jaar rond dierendag worden de Bodemdierendagen georganiseerd. Geef je waarneming online door en draag bij aan citizen science: een groot onderzoeksproject waarin mensen in heel Nederland samenwerken. In 2021 is het thema:

Bodemdieren zijn belangrijk voor planten. Ze spelen een grote rol bij het optreden of juist voorkómen van plantenziekten. Denk hierbij aan het samenleven in de bodem van slakken, pissebedden, regenwormen, schimmels, bacteriën en nog veel meer bodembewoners rondom plantenwortels.

Van 24 september t/m 6 oktober:
Doe ook mee met de Bodemdierendagen 2021!

Sneltest: 1 of 2 streepjes?

Een besmettelijke ziekte, die snel om zich heen kan grijpen.
Regelmatig controleren om een besmetting op tijd te ontdekken.
Met een eenvoudige sneltest.
Wachten op de uitslag: 1 of 2 streepjes…..?

Dit gebeurt niet alleen bij Covid-19. Het gaat ook op voor allerlei plantenziekten. Om snel te controleren of een plant besmet is met een virus of bacterie die een plantenziekte veroorzaakt, bestaan er al jarenlang verschillende sneltests.  Een voorbeeld hiervan is de sneltest op bacterievuur. De symptomen van de besmettelijke bacterie Erwinia amylovora zijn gemakkelijk te verwarren met die van andere plantenziekten. Het is dus belangrijk te weten waar je mee te maken hebt (nog een overeenkomst met corona).

Bekijk hier hoe ze op een boomkwekerij wekelijks controleren op bacterievuur met behulp van een sneltest:

Takkenherrie en bladmuziek

Fluitenkruid, trompetbloem en ratelpopulier: planten en muziek! Het is dit jaar het thema van de Botanische Tuinen in Utrecht. Wij kunnen planten horen en we kunnen ze gebruiken om muziek(instrumenten) mee te maken. Maar kunnen planten zelf ook geluiden horen?
Sommige mensen beweren dat planten beter groeien, wanneer je ze liefdevol toespreekt. Dit is nooit bewezen, maar er zijn wel aanwijzingen dat geluiden invloed kunnen hebben op een plant. Waarschijnlijk zorgt het geluid van rupsen die een naburige plant aanvreten, er mede voor dat buurplanten afweerstoffen aanmaken (hoewel dit vooral door chemische signaalstoffen in gang wordt gezet).

Bezoek Takkenherrie en bladmuziek in de Botanische Tuinen Utrecht!

Eerst 20x in je eten spugen

De Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) is een van de insectensoorten waartegen het nieuw ontdekte resistentie-gen werkt (foto: Hans Smit, WUR).

Dat is wat de mosterdluis (een soort bladluis) doet voordat hij zich met het floëemsap van een resistente plant kan voeden: 20x in het sap spugen. Onderzoekers vermoeden dat het te maken heeft met het omzeilen van resistentie van de plant tegen zuigende insecten.

Resistentie gen
Pas geleden is een gen ontdekt in de modelplant zandraket (Arabidopsis) dat de plant beschermt tegen zuigende insecten, zoals bladluizen en wittevlieg. Veel insectensoorten moesten niets hebben van een plant met dit resistentie-gen. Insecten die zich toch tegoed deden aan planten met dit specifieke gen, kregen minder nakomelingen. Daarnaast bleek uit gedragsproeven dat de bladluizen vaker moesten spugen voordat ze konden beginnen met eten en ook minder lang floëemsap opzogen.

Bijzonder
Meestal zijn er meerdere plantengenen nodig om resistentie te krijgen tegen een bepaalde ziekte of plaag. Het is dan ook een bijzondere vondst dat in dit geval 1 gen zo’n groot effect heeft. En nog wel voor verschillende soorten plaaginsecten tegelijk

Meer>>

Internationale Dag van de Plantgezondheid

Planten zijn onmisbaar in ons dagelijks leven. Ze zorgen voor schone lucht, een prettige omgeving en verkoeling in hete zomers. Maar het belangrijkste: ze zijn de basis van al ons voedsel. Als we niet uitkijken, gaat maar liefst tot 40% van ons voedsel verloren wanneer planten aangetast worden door plantenziekten.

Daarom hebben planten op 12 mei hun eigen dag:  de Internationale Dag van de Plantgezondheid.
Want gezonde planten zijn van levensbelang!

Er komt trouwens heel wat bij kijken om planten gezond te houden. Lees er alles over op deze website en in het cahier Plantgezondheid.

Vanaf 12 mei is er ook een Engelstalige versie van het cahier: Plant Health

RNA tegen eikenprocessierups

Een team studenten heeft een internationale prijs gewonnen met het idee om de eikenprocessierups (EPR, in het Engels OPC) te bestrijden met behulp van silencing RNA (si RNA). Hoe werkt dat? Het wordt uitgelegd in deze video:

Het voordeel van si RNA is dat deze methode heel specifiek de eikenprocessierups aanpakt. Andere vlinders en insecten hebben dus geen last van het middel. Dit voorjaar wordt het onderzoek aan project Oakshield voortgezet.

Lees meer>>

Heel erg precies

Alleen ‘groene vingers hebben’ is al lang niet meer genoeg om het als agrarisch ondernemer te redden. Er komt steeds meer techniek kijken op een modern boerenbedrijf. Bekend zijn gps gestuurde machines, maar er worden veel meer slimme systemen ontwikkeld. Zo zijn er wiedrobots die zelfstandig onkruid kunnen verwijderen uit het gewas. En high tech spuittechnieken waardoor er veel minder drift plaatsvindt (drift is het uitwaaien van middelen).

Precisielandbouw
Planten kunnen tegenwoordig op maat water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat de plant onder optimale omstandigheden groeit. Maar ook zijn er op deze manier minder grondstoffen en middelen nodig. Het is dus ook nog eens goedkoper èn beter voor het milieu.

Bekijk wat er allemaal al mogelijk is met precisielandbouw>>

 

Wat eten we vandaag? En morgen?

Wat eten we vandaag?
Een simpele vraag, met voor ons meestal een eenvoudig antwoord. Maar is het zo vanzelfsprekend?
Want hoe voeden we de wereld op een eerlijke, duurzame en gezonde manier? Het is nu al lastig, dus hoe moet dat wanneer de wereldbevolking in 2050 stijgt naar 10 miljard?

Leerlingen gaan hierover op 3 maart in gesprek met experts tijdens de finale van het Wageningen Youth Institute. Leerlingen kunnen zich nog tot 15 februari 9.00 uur aanmelden om mee te doen met de finale.

Binnenkort gaat ook de aanmelding open voor leerlingen die in 2021/2022 door het Wageningen Youth Institute begeleid willen worden bij hun PWS.

 

Ook bioplastic heeft effect op bodemleven

Biologisch afbreekbaar plastic over een akker (foto: YouTube). Het is helaas niet de oplossing voor plasticvervuiling.

Landbouwplastic kan gebruikt worden om de groeiomstandigheden voor een gewas te verbeteren. Het onderdrukt bijvoorbeeld onkruidgroei. Maar na verloop van tijd kan de grond vervuild raken met kleine plasticdeeltjes. In proeven werd gevonden dat de aanwezigheid van deze microplastics in de bodem ervoor zorgt dat de groei en ontwikkeling van tarweplanten achterblijft. Dit negatieve effect was bij afbreekbaar landbouwplastic groter dan bij het traditionele plastic.

Waarom groeien de planten slechter?
Door de plasticdeeltjes in de bodem verandert de bacteriegemeenschap rond de plantenwortels sterk. Ook de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid van de bodem verandert. Dit alles zorgt ervoor dat de planten slechter groeien. Het kan ook gevolgen hebben voor de gevoeligheid van de planten voor plantenziekten. De rhizosfeer (= alle schimmels en bacteriën rondom de wortels) speelt namelijk een belangrijke rol bij de weerstand van een plant tegen ziekten en plagen.

Wil je meer weten over micro-organismen die planten beschermen?
Neem dan een kijkje op Yakult voor planten.

Aardappel met wratten

Ook planten kunnen wratten krijgen. Kijk maar eens naar de foto: deze aardappelen hebben last van wratziekte. Dat klinkt grappiger dan het is want wratziekte kan behoorlijk veel schade opleveren. Het is dan ook niet voor niets dat de schimmel die de wratten veroorzaakt (Synchytrium endobioticum), beschouwd wordt als een quarantaine-organisme (Q). Dit houdt in dat de ziekte zoveel mogelijk buiten Nederland (en de EU) gehouden moet worden. Dit gebeurt o.a. door strenge maatregelen, regelmatig controleren en testen, en door resistente aardappelrassen te verbouwen. Toch duikt de ziekte af en toe op, zoals afgelopen maand bij Stadskanaal. Het bleek hier zelfs te gaan om een onbekende ‘fysio’ (variant van de schimmel). Onderzoek moet nu uitwijzen of er resistentiegenen in aardappel bekend zijn, die deze nieuwe variant van de wratziekte kunnen weerstaan.
Meer over onderzoek aan resistentiegenen tegen wratziekte >>

Aardappelknollen met wratziekte. De vondst heeft nogal wat gevolgen (foto © NVWA).

Plantenwortels ruiken waar ze (niet) heen moeten

Bodemmicroben, zoals bacteriën en schimmels, produceren stoffen die door plantenwortels worden waargenomen. De wortels ‘ruiken’ deze signaalstoffen en kunnen er op reageren. In een proefopstelling werd getest of de geurtjes van bodemschimmels effect hebben op de groeirichting van de plantenwortels.

Naar welke kant zal de plantenwortel groeien? Ruikt de ‘gewone’ bodemschimmel het lekkerst of de schimmel die de plant infecteert en een plantenziekte veroorzaakt? (foto WUR).

Fatal attraction
Het resultaat is verrassend: de wortel van een jonge plant groeit significant vaker naar een ziekteverwekkende schimmel dan naar een onschadelijke bodemschimmel. Hoe kan dat?
De onderzoekers vermoeden dat het hier om een gevalletje fatal attraction gaat. De schimmel misleidt de plant als het ware met een lekker geurtje en kan vervolgens de plant parasiteren.

Signaalstoffen
In dit geval gaat het om een lab-test, waar de plant maar een beperkte keuze heeft. In een echte bodem wemelt het van microben en signaalstoffen en kan de keuze anders uitpakken. Overigens scheiden plantenwortels zelf ook stoffen uit. Op die manier kunnen ze met elkaar communiceren. Ook kan een plant door middel van haar geurstoffen hulp inroepen, bijvoorbeeld door sluipwespen te lokken wanneer er rupsen van de bladeren eten.

Op zoek naar nieuwe wants!

Hè, wat? Eén want, twee wants? Nee, het gaat hier niet om warme handschoenen, maar om ‘een wants’. Dat is een beestje dat bladeren en fruit aanprikt en dan het sap opzuigt. Op de plekken waar de wants in de plant geprikt heeft, ontstaan kleine beschadigingen waardoor bijvoorbeeld appels en peren misvormd raken.

De bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) beschermt zichzelf door te stinken (foto: T. Haye).

Er is sinds kort een nieuwe wants in Nederland gevonden. De bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) om precies te zijn. Onderzoekers willen meer te weten komen over de verspreiding van dit insect en over de mogelijke schade hier.

Help ook mee!
Jij kan ook helpen: ga op zoek en geef je waarneming door. De herfst is hier heel geschikt voor omdat de volwassen wantsen dan op zoek zijn naar een beschutte plek voor de winter en ze vaak op muren of gevels te zien zijn. Soms worden ze ook in huis gevonden.

Stinkwants
Maar let op! Deze schildwants worden ook wel stinkwants genoemd: bij dreiging van gevaar kunnen ze een vies stinkende vloeistof afgeven. Deze is voor mensen onschadelijk, maar als je dit luchtje niet aan je handen wil krijgen, kun je de wants beter niet direct aanraken, maar hem in een potje vangen.
Alle informatie>>

Youth World Food Day

Wat eten we vandaag? De keuze is reuze. De supermarkt biedt zo’n uitgebreid assortiment dat we soms niet meer weten wat te kiezen. En zeg nou zelf, waarom zou je verder nog over voedsel nadenken?!  Wel wat anders te doen!
Maar als je – bijvoorbeeld op 16 oktober op Wereldvoedseldag–  toch een keer iets dieper nadenkt over ons eten, dan kom je erachter dat het invloed heeft op heel veel dingen. Om te beginnen in je eigen omgeving:  je gezondheid, verpakkingsafval, dierenwelzijn. En iets verder van huis: economie en armoede. ontbossing, voedseltekorten en oorlogen (de Nobelprijs voor de Vrede 2020 is niet voor niets toegekend aan het Wereldvoedselprogramma!).

Jouw voedselkeuze heeft invloed (foto:Pixabay).

Kies je ‘wapen’

Het mooie is dat jij, die dagelijks voedsel eet, dus invloed hebt. Jouw keuze voor een bepaald voedselproduct heeft effect. Denk bijvoorbeeld aan slaafvrije chocola, scharrelvlees of Fairtrade.

Meer weten over jouw voedsel?  Speciaal voor jongeren en scholen is er vrijdag het online programma Youth World Food Day. Met workshops, video’s en opdrachten die leerlingen eventueel klassikaal kunnen uitvoeren.

 

Beter groeien met moleculaire verwarming

Zonnebrandcrème

Een plant met een soort ‘zonnebrandcrème’ op de bladeren groeit sneller dan een plant zonder deze toevoeging. Hoe dat kan? Door moleculaire verwarming! Het werkt zo: wanneer jij je insmeert met zonnebrandcrème dan absorberen moleculen in die crème de UV-straling van de zon en zetten dit – door moleculaire trillingen – om in warmte. Het gaat maar om een heel kleine temperatuurstijging dus daar merk je zelf niets van. Datzelfde principe is nu getest bij planten.

Moleculaire kacheltjes
Bladeren worden besproeid met speciaal geselecteerde moleculen – vergelijkbaar met die uit zonnebrandcrèmes – en deze ‘moleculaire kacheltjes’ zorgen ervoor dat de temperatuur van de plant tot ongeveer 1 graad Celsius kan stijgen. Dat lijkt niet veel, maar is toch genoeg om de plant net iets harder te laten groeien. Plantenveredelaars zien wel mogelijkheden voor deze nieuwe technologie, bijvoorbeeld om de gewasopbrengst te verhogen of planten in een koudere omgeving te laten groeien.

Meer over deze moleculaire verwarming>>

Reuzengroenten

Een shovel en een aanhangwagen waren nodig om twee pompoenen en een tomaat naar de Botanische tuinen in Utrecht te brengen. Op die plek wordt jaarlijks het Dutch Giant Vegetable Championship gehouden. Ook de 20-jarige Gerjan Puttenstein deed weer mee. In 2018 won hij de prijs voor de grootste pompoen (510 kilo). Dit jaar ging hij met de prijs voor de grootste tomaat aan de haal (2,7 kilo). Zijn pompoen, toch een slordige 600 kilo, viel net buiten de prijzen.

Gerjan, student Plantenwetenschappen aan de Wageningen University, vertelt dat het zaak is om de plant zo goed mogelijk te verzorgen zodat ie het beste resultaat kan geven. Op hoogtijdagen kan de reuzenpompoen dan 14 tot 15 kilo per dag groeien.

Gerjan vermoedt dat de winnende tomaat niet echt lekker meer zal zijn. Hij wil de reuzentomaat drogen en de zaden eruit halen voor volgend jaar omdat deze duidelijk de juiste eigenschappen hebben. De megapompoen wordt uitgehold voor Halloween.

Bodemdierendagen!

Ieder jaar in de aanloop naar Dierendag (4 oktober) worden de Bodemdierendagen georganiseerd. Ook in 2020 (25 sept – 7 oktober). Doe mee en ga op onderzoek in je tuin, op het balkon of met de hele klas op het schoolplein!
Bodemdiertjes zijn ontzettend belangrijk om planten gezond te houden. Ze zorgen voor genoeg voedsel voor de plantenwortels en helpen om plantenziekten boven- en ondergronds te bestrijden.

 

Vechten om banaan

Het is een gevecht dat al jarenlang aan de gang is: wie verovert de banaan? Is het de mens die gezonde bananen wil oogsten of is het de Fusarium schimmel, die wereldwijd bananenplantages verwoest?
Onderzoekers doen er alles aan om deze zogeheten Panamaziekte tegen te gaan. Zo proberen ze erachter te komen welke moleculen (genen en eiwitten van de schimmel en van de plant) een rol spelen bij de infectie en het verloop van deze plantenziekte. Met deze kennis hopen ze resistente bananenplanten te kunnen ontwikkelen die bestand zijn tegen de verwoestende Panamaziekte. Het onderzoek krijgt nu financiële steun van de Bill & Melinda Gates Foundation. Lees meer in Going bananas >>

De eikels vallen vroeg dit jaar

Door de klimaatverandering en de hoge temperaturen van de afgelopen periode zijn boomvruchten, zoals eikels en kastanjes ongeveer drie weken eerder rijp dan 50 jaar geleden. Dat betekent dat je nu al kans loopt om een eikel op je hoofd te krijgen wanneer je onder een eik fietst.

Eikels zijn al rijp door de hoge temperaturen. Ook de bladeren vallen al vroeg, een gevolg van de droogte (foto: S. Hermann & F. Richter via Pixabay).

Overigens zijn het niet alleen eikels, maar ook de bladeren die al in grote hoeveelheden naar beneden komen. Dit bladverlies is niet een vervroegde herfst, maar het gevolg van de extreme droogte in de afgelopen periode. Om verdamping via de bladeren te verminderen, laten bomen hun bladeren opkrullen of vallen. Hierdoor voorkomt een boom dat ie helemaal uitdroogt en sterft. De afgevallen bladeren zijn dan ook niet in herfstkleuren, maar gewoon groen, of hooguit geel. Een boom kan in het algemeen goed herstellen na deze tactiek en zelfs weer nieuwe bladeren vormen. Toch is het toepassen van deze overlevingsstrategie een flinke klap voor de plant. En dat in veel gevallen al voor het derde jaar op rij!

Cahier over Plantgezondheid

Er is een nieuw cahier (lees: leuk en informatief boekje) over plantgezondheid uitgekomen. Het geeft een goed overzicht van allerlei zaken die met plantenziekten te maken hebben. Op een duidelijke manier wordt uitgelegd waarom gezonde planten zo belangrijk zijn voor ons en wat er allemaal komt kijken bij het gezond houden van planten en gewassen. En natuurlijk ook: wat merk je hier zelf van in het dagelijks leven?

Het cahier is uitgegeven ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de Plantgezondheid 2020 .
Het is te bestellen bij Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

 

 

 

Een luizenleventje

Het is weer luizentijd! Planten zitten soms helemaal onder. En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen luizen ook nog plantenziekten verspreiden.

Het is weer volop luizentijd. Misschien is het je al opgevallen in tuin of park: planten zitten soms helemaal onder de zwarte of groene bladluizen.

Plakkerige poep
Ook in bomen zijn de beestjes massaal te vinden. Vaak tot ergernis van mensen die hun auto onder de boom hebben geparkeerd en deze helemaal plakkerig weer aantreffen. Die plakkerige substantie wordt ook wel honingdauw genoemd; een sjiek woord voor luizenpoep. De luizen zuigen namelijk het suikerrijke sap uit de jonge blaadjes en scheuten. Vervolgens scheiden ze een deel weer uit.

Virussen
Door het aanprikken door de luizen ontstaan kleine beschadigingen in de jonge plantendelen die resulteren in misvormingen.Maar eigenlijk is dit nog het minste probleem. Bladluizen kunnen namelijk ook allerlei plantenziekten verspreiden wanneer ze sap zuigen (vergelijkbaar met malariamuggen bij de mens). De luizen brengen verschillende soorten plantenvirussen over die zich op die manier snel kunnen verspreiden binnen een gewas en met veel zieke planten tot gevolg. Vooral in de aardappel- en bietenteelt kan de schade door virusziekten flink oplopen. Berucht zijn o.a. het aardappelvirus X en Y, aardappelbladrolvirus en het bietenvergelingsvirus. Allemaal het gevolg van luizenleventjes.

Plant stuurt bacteriën in bodem aan bij droogte

Afgezien van een incidentele regenbui, is het al wekenlang droog. Op zich niet verkeerd natuurlijk; kun je lekker naar buiten. Maar ondertussen begint de bodem al flink te verdrogen. De buren hebben al meerdere keren de tuin gesproeid en de waarschuwingen over watertekorten zijn al uitgegaan. En inderdaad, voor planten kan droogte een groot probleem zijn. Toch blijkt een plant niet helemaal afhankelijk van wat ze aan water krijgt. Ze kan er ook zelf iets aan doen om de gevolgen van droogte tegen te gaan.

Maisplanten verdrogen vroegtijdig tijdens een droge, hete zomer. Ondergronds hebben ze via hun wortels al micro-organismen aan het werk gezet om extra voedingsstoffen vrij te maken. Hierdoor kunnen de planten sneller herstellen wanneer ze weer water krijgen. (foto DW).

Planten scheiden via hun wortels een bijzondere cocktail uit met allerlei koolwaterstoffen (wortelexudaat).  Schimmels en bacteriën in de bodem rond de wortels leven van die koolwaterstoffen. Onderzoekers vonden dat planten de samenstelling van deze cocktail kunnen aanpassen om de activiteit van de micro-organismen rondom de wortels te sturen. Ze ontdekten dat grassen onder invloed van droogte hun wortelexudaat veranderen, en zo de activiteit van de bacteriën rond hun wortels verhogen. De geactiveerde micro-organismen maken meer essentiële nutriënten vrij uit de grond waardoor de grassen na een droogteperiode beter kunnen herstellen.

Planten reageren op geluid

Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen zich beter voelen in een omgeving met planten. Of dit andersom ook het geval is, is nog maar de vraag. Hoewel sommige mensen beweren dat een cactus beter groeit, wanneer je die liefdevol toespreekt, is dit nooit bewezen. Wel is nu aangetoond dat planten reageren op geluid. Planten die in experimenten aan hard geluid worden blootgesteld, blijken soms beter te groeien. Het gaat dan meestal om harde, lage tonen. Hoe dat kan is nog onduidelijk. Misschien dat drukverandering hierbij een rol speelt. Het effect van muziek op plantengroei is niet eenduidig en kun je op meerdere manieren uitleggen….

Baby-vlinders niet geliefd

De meeste mensen vinden vlinders prachtig; de diertjes fladderen met hun vrolijk gekleurde vleugels sierlijk rond in het zonnetje. Maar ‘baby-vlinders’ zijn een stuk minder populair. En dat terwijl bij veel diersoorten juist de babyversie  ‘ooh, zo schattig’ is.

De rups van de Sint Jacobsvlinder (Tyria Jacobaeae) eet van het giftige Jacobskruiskruid, waardoor hij geen gewild hapje is.

Overlast
Baby-vlinders (rupsen dus) zien we eerder als enge lastpakken, die onze gewassen aanvreten (rups koolwitje) of onze tuinplanten (rups buxusmot). En dan hebben we het nog niet eens over de jeukharen van de  eikenprocessierups…

Klein deel
Hoewel enkele vlindersoorten inderdaad behoorlijke schade en overlast kunnen geven, is dit alles bij elkaar maar een klein gedeelte van alle vlinders/rupsen. De meeste Nederlandse rupsensoorten geven geen noemenswaardige problemen.

Bijzondere rupsen
Er bestaan zelfs hele mooie en bijzondere exemplaren, zoals de rups van de Sint Jacobsvlinder (zie foto). Deze rups (Tyria Jacobaeae) eet van het giftige Jacobskruiskruid. Hij slaat de gifstoffen op in zijn lichaam zonder er zelf last van te hebben. Maar hierdoor is hij voor vogels geen gewild hapje meer.

 

Hond speurt naar schadelijke bacterie

Het tijdig opsporen van een schadelijk insect, een besmettelijke bacterie of een andere gevaarlijke plantenziekte is belangrijk. Het kan veel schade en oogstverlies schelen. Bovendien voorkom je onnodige verspreiding wanneer je een ziekteverwekker op tijd detecteert.

Meestal gebeurt deze detectie door mensen (visuele beoordeling: kijken dus of de planten er nog gezond uitzien), door slimme camera’s of door het testen van (blad)monsters in het laboratorium. Maar soms is een ziekte sluimerend aanwezig en nog niet zichtbaar met het blote oog. Of het gaat om een schadelijk insect waarvan er nog maar enkele exemplaren op de plant verstopt zitten, maar die zich snel kunnen vermeerderen en verspreiden. Daar komt bij dat sommige lab-testen pas na enkele dagen een uitslag geven. Daarom wordt er af en toe geëxperimenteerd met een ongebruikelijke methode: het inzetten van speurhonden.

 

In dit geval blijken de honden die in Florida (VS) getraind zijn erg effectief in het ruiken of een sinaasappelboom besmet is met de bacterie Candidatus Liberibacter asiaticus. Deze bacterie tast citrusbomen aan en veroorzaakt de ziekte Citrus Greening Disease (citrusgroenziekte), zo genoemd vanwege de kleur die de sinaasappels, mandarijnen en citroenen hierdoor hebben.